Välkommen till Klippan Safety

Klippan Safety är en systempartner till den internationella fordonsindustrin, med mycket unik kompetens inom säkerhet och komfort.

Produkterna används över hela världens vägar – i tunga lastbilar, nyttofordon och personbilar…